Dne 30. srpna v Chocni proběhla 3. letošní schůze VV. Proběhlo rozdělení přihlášených družstev do skupin. Losování soutěží proběhne 20. září v Ústí nad Orlicí. KM připravila termínový kalendář. Školení rozhodčích 3. třídy proběhne 24. září v Chocni.

Zápis z 3. schůze 2022 VV Pardubického krajského šachového svazu

Choceň 30.8.2022 od 16:30 

Přítomni: František Janeček, Jiří Kosek, Jiří Krištof, Jaromír Krys, Ivo Prax, Lubomír Šilar, Martin Šmajzr, Josef Sekyrka

  1. Kontrola úkolů z minulé schůze

U04:  předseda   - aktualizovat adresář oddílů a členů VV do 20.6.2022

U05:  STK          - zveřejnit rozpis krajských soutěží družstev pro ročník 2022/2023  do 20.6.2022

U06:  hospodář   - rozeslat schválené dotace za soutěže oddílům a odměny za řízení soutěží do 30.6.2022

U04:  hospodář   - zkontrolovat zaplacení startovného za přihlášená družstva do soutěží 2022/2023

U08:  STK,KM   - připravit návrh termínového kalendáře na sezónu 2022/23

U09:  STK          - připravit návrh na rozdělení přihlášených družstev do skupin KPII a KS 

Úkoly splněny.

Proběhla diskuze ke společnému termínovému kalendáři za KM + STK. Bude zveřejněn společný kalendář.

  1. Zprávy komisí

STK

Návrh na rozdělení přihlášených družstev do skupin KPI, KPII  a KS.

Do KPI se přihlásilo 12 oprávněných družstev.

Do KPII se přihlásilo 21 družstev, návrh rozdělení  KPII východ 11 družstev, KPII západ 10 družstev.

Do KS se přihlásilo 28 družstev a jsou rozděleny do 3 skupin s počtem družstev:

     KSZ - 11,  KSV - 9  a  KSJ 8.  

VV návrh rozdělení po diskuzi schválil.

Všechna družstva se přihlásila v řádném termínu, startovné bylo zaplaceno v jednom případě s týdenním zpožděním.

Soupisky přihlášených družstev je nutné odeslat nejpozději do 18.9.2022 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Losování soutěží družstev proběhne 20.9.2022 v Ústí nad Orlicí od 17.hodin, klubovna ŠK, Žižkov 502, vchod z ulice Vrbenského.   

Komise mládeže + TMK

  KM připravila termínový kalendář pro příští sezónu a vybrala pořadatele kvalifikačních turnajů. 

  Komise mládeže doporučuje oddílům, aby ve spolupráci se školami uspořádaly přebory škol v šachu

v období září-říjen 2022. Kategorie: 1.- 5. třída, 6.-9.třída, střední školy.

V období listopad - prosinec proběhnou okresní kola 4. čl. družstev z jednotlivých škol.

Komise rozhodčích:

   Oddíl TJ Spartak Choceň uspořádá školení rozhodčích III. třídy v Chocni 24. 9. 2022. 

Přihlášených je již 30 zájemců.

Hospodář

      Provedena kontrola zaplacení startovného, poplatků za ELO a udělených pokut za ročník 2021/22.  

VV schválil proplacení obdržených faktur a cestovních dokladů:

      doklady za uspořádaná tréninková soustředění mládeže

      zálohovou fakturu za pobyt trenérů na MČech 2022

  1. VV uložil úkoly:

U10 - STK - zajistit losování soutěží družstev

U11 - KR - aktualizovat seznam rozhodčích na stránkách PDŠS do 15.10.2022

U12 - KM - zajistit trenéry a fakturu za pobytové náklady trenérů na na MČech 2022

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 29.11.2022 od 16:30 hodin.  Místo bude upřesněno.

Zapsal:  Jiří Kosek