Dne 6. prosince proběhla letošní 4. schůze VV. Na školení rozhodčích 24.9.2022 v Chocni bylo vyškoleno 30 rozhodčích 3. třídy. Na Polofinále MČR juniorů a juniorek hrané 12. - 19.11.2022 se umístil v H18 na 2. místě Michal Jareš z 2222 ŠK Polabiny. Konference PDŠS bude 28. ledna 2023 v Chocni. Více v přiloženém zápise.

Zápis z 4. schůze 2022 VV Pardubického krajského šachového svazu

Choceň 6.12.2022 od 16,30

Přítomni: František Janeček, Jiří Kosek, Jiří Krištof, Martin Šmajzr, Lubomír Šilar, Josef Sekyrka   

On-line připojen: Jaromír Krys

Omluven: Ivo Prax

  1. Kontrola úkolů z minulé schůze

U10 - STK - zajistit losování soutěží družstev

U11 - KR - aktualizovat seznam rozhodčích na stránkách PDŠS do 15.10.2022

U12 - KM - zajistit trenéry a fakturu za pobytové náklady trenérů na na MČech 2022

Úkoly U10 a U12 splněny.  U11 posunut s termínem do 31.12.2022.

  1. Zprávy komisí

STK  

KP jednotlivců v rapid šachu byl sehrán 12.11.2022 v Mistrovicích.

KP v blesku 4-čl. družstev byl sehrán   17.11.2022 v Kamenci u Poličky.

KP jednotlivců v bleskovém šachu je plánován 26.12.2022 v Ústí n. O.

Komise mládeže  

   Proběhl kvalifikační turnaje mládeže v Hlinsku.

   Výsledky Mistrovství Čech mládeže do 16 let v Harrachově 22.10. - 19.10.2022:  v hlavních kategoriích bez medaile.

   Polofinále MČR juniorů a juniorek hrané 12. - 19.11.2022: v H18  2.  Michal Jareš  2222 ŠK Polabiny

  Okresní kola přeborů škol jsou sehrána ve 3 okresech v kategoriích 1-5. třída a 6.-9.třída. Chybí sehrát přebor  škol v okrese Chrudim.

Komise rozhodčích

    Na školení rozhodčích 24.9.2022 v Chocni bylo vyškoleno 30 rozhodčích III. třídy.  Na www stránkách  bude aktualizován seznam rozhodčích k 31.12.2022.

Hospodář

Hospodář informoval členy VV o plnění rozpočtu a došlých dotacích. 

VV schválil:

- proplacení faktury za správu webu

- proplacení faktury za KP rapid v Mistrovicích

- proplacení faktury za KP blesk 4-čl družstev v Poličce

- proplacení faktury za KP blesk jednotlivců v Ústí nad Orlicí

- proplacení cestovného a nákladů trenérům za pobyt na MČech 2022

- proplacení nákladů trenérům na rozbor partii z MCech 2022

- proplacení faktur a dohod trenérům na soustředění KCTM

- proplacení dotace na kvalifikační turnaje mládeže

- proplacení faktury za poháry a medaile pro mládež

- proplacení faktury za vedení KP družstev mládeže 

- proplacení odměn za organizaci sportu členům komisí a VV PDŠS

  1. Příprava konference PDŠS 2023

   VV schválil konání konference v roce 2023 v Chocni v termínu 28.1.2023. Pozvánky budou rozeslány na oddíly do konce roku 2022.  Počty delegátů: jeden za každých 50 registrovaných členů PDŠS. Za každého přítomného delegáta bude oddílům poskytnuta sleva na startovném družstev 400,-Kč.

  1. VV uložil úkoly:

  U11 - KR - aktualizovat seznam rozhodčích na stránkách PDŠS do 31.12.2022

  U13:  hospodář -  proplatit schválené faktury

  U14:  KM +TMK - připravit vyúčtování krajské dotace

  U15:  předseda - připravit a rozeslat pozvánky na konferenci 2023  do 28.12.2022

  U15:  STK, KM, TMK, KR - připravit zprávy komisí za rok 2022 pro konferenci  do 15.1.2023

  U16:  STK, KM, TMK, KR - připravit návrh rozpočtu pro rok 2022 za jednotlivé komise do 15.1.2023

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 28.1.2023 od 9,30 hodin před konferencí.

Zapsal: Jiří Kosek