V úterý 5. září se v Ústí nad Orlicí uskutečnila třetí letošní schůze VV PDŠS. Bylo schváleno rozdělení do skupin krajských soutěží družstev. Soupisky je nutné zaslat do 17.9. KP v rapid šachu bude 18.11. v Mistrovicích, KP v bleskovém šachu 26.12. v Ústí nad Orlicí. Do KP mládeže družstev se přihlásilo 9 týmů, v kalendáři jsou zveřejněny termíny a míst kvalifikace KP jednotlivců mládeže. Školení a seminář rozhodčích proběhne 23.9. v Chocni. Na mimořádné konferenci ŠSČR budou delegáti: Jiří Kosek, Jan Mazuch a Jaromír Krys. Více v zápisu.

Zápis z 3. schůze 2023 VV Pardubického krajského šachového svazu

Ústí nad Orlicí 5.9.2023 od 16:30 

Přítomni: David Kameník, Jiří Kosek, Jiří Krištof, Jaromír Krys, David Schaffer, Lubomír Šilar, Martin Šmajzr, Ivo Prax

  1. Kontrola úkolů z minulé schůze

U06: STK          - zveřejnit rozpis krajských soutěží družstev pro ročník 2023/2024  do 15.6.2023

U07: hospodář   - rozeslat schválené dotace za soutěže oddílům a odměny za řízení soutěží do 30.6.2023

U08: hospodář   - zkontrolovat zaplacení startovného za přihlášená družstva do soutěží 2023/2024

U09: STK          - připravit návrh na rozdělení přihlášených družstev do skupin KPII a KS do 5.9.2023

U10: KR     - připravit školení rozhodčích III. třídy

Úkoly splněny.

  1. Zprávy komisí

STK

Návrh na rozdělení přihlášených družstev do skupin KPI, KPII  a KS.

Do KPI se přihlásilo 12 oprávněných družstev.

Do KPII se přihlásilo 20 družstev, KPII východ 10 družstev, KPII západ 10 družstev.

Do KS se přihlásilo 33 družstev, rozdělení do 3 skupin s počtem družstev: KSZ - 12, KSV - 11 a KSJ - 10.  

VV návrh rozdělení po diskuzi schválil.

Všechna družstva se přihlásila v řádném termínu, startovné bylo zaplaceno v jednom případě s mírným zpožděním.

Soupisky přihlášených družstev je nutné odeslat nejpozději do 17.9.2023 na adresu   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  .

Losování soutěží družstev proběhne 19.9.2023 v Ústí nad Orlicí od 17.hodin, klubovna ŠK, Žižkov 502,

vchod z ulice Vrbenského.   

KP jednotlivců v rapid šachu se bude konat 18.11.2023 v Mistrovicích. 

KP jednotlivců v bleskovém šachu proběhne 26.12.2023 v Ústí nad Orlicí.

Komise mládeže + TMK

KM připravila rozpis krajských soutěží družstev mládeže  přihlášeno 9 družstev.

Klasifikační turnaje mládeže jsou přiděleny pořadatelům. Na www stránkách je aktualizovaný kalendář akcí. 

Komise mládeže doporučuje oddílům, aby ve spolupráci se školami uspořádaly přebory škol v šachu

v období září-říjen 2023. Kategorie: 1.- 5. třída, 6.-9.třída, střední školy.

V období listopad - prosinec proběhnou okresní kola 4. čl. družstev z jednotlivých škol.

Komise rozhodčích:

TJ Štefanydes Polička pořádá z pověření komise rozhodčích Pardubického krajského šachového svazu školení a seminář rozhodčích. Seminář (obnovení kvalifikace) a školení (nových rozhodčích) se budou konat 23. 9. v restauraci Peliny, náměstí Tyršovo 298, Choceň. Více informací v propozicích.

Hospodář

Provedena kontrola zaplacení startovného, poplatků za ELO a udělených pokut za ročník 2022/23. 

Chybí proplatit schválené dotace za soutěže oddílům, které neposlaly fakturu.

VV schválil proplacení obdržených faktur a cestovních dokladů:

      doklady za uspořádaná tréninková soustředění mládeže

      fakturu za pobyt trenérů na MČech 2023

      náklady na trenéry na MČech 2023

  1. Různé

VV schválil složení delegátů  na mimořádnou konferenci ŠSČR, která je svolána na 23.9.2023.

Za PDŠS budou delegáti: Jiří Kosek, Jan Mazuch a Jaromír Krys. 

  1. VV uložil úkoly:

U11 -  STK  zajistit losování soutěží družstev

U12 -  KR    aktualizovat seznam rozhodčích na stránkách PDŠS do 15.10.2023

U13 -  KM   zajistit trenéry a fakturu za pobytové náklady trenérů na na MČech 2023

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 21.11.2023 od 16:30 hodin.  Místo bude upřesněno.

Zapsal: Jiří Kosek