V úterý 21. listopadu v Ústí nad Orlicí se uskutečnila 4. letošní schůze VV. V sobotu 18. listopadu se v Mistrovicích uskutečnil KP jednotlivců v rapidu, krajským přeborníkem se stal Michal Jareš. KP v blesku bude 26.12. v Ústí nad Orlicí. 23.9. proběhlo v Chocni školení rozhodčích. VV schválil konání konference v roce 2024 v Chocni v termínu 27.1.2024. Více informací v zápise.

Zápis z 4. schůze 2023 VV Pardubického krajského šachového svazu

Ústí nad Orlicí 21.11.2023 od 16,30

Přítomni: David Kameník, Jiří Kosek, Jiří Krištof, Martin Šmajzr, Ivo Prax

Omluveni: Jaromír Krys, David Schaffer, Lubomír Šilar

  1. Kontrola úkolů z minulé schůze

U11 -  STK  zajistit losování soutěží družstev

U12 -  KR    aktualizovat seznam rozhodčích na stránkách PDŠS do 15.10.2023

U13 -  KM   zajistit trenéry a fakturu za pobytové náklady trenérů na na MČech 2023

Úkoly splněny .

  1. Zprávy komisí

STK 

KP jednotlivců v rapid šachu byl sehrán 18.11.2023 v Mistrovicích.

KP jednotlivců v bleskovém šachu je plánován 26.12.2023 v Ústí n. O.

Soutěže družstev KPI, KPII a KS se rozběhly a fungují bez problému.

Komise mládeže 

     - KPDŽ, sehrány základní šestičlenné skupiny Západ a Východ. Vítězná tři družstva z každé skupiny postoupila do Finále A (25.11.23 v Pardubicích), poslední tři družstva  do finále B (25.11.23 ve Svitavách)

     - v Harrachově proběhlo M Čech mládeže v kategoriích HD 12 - 16 za bohaté účasti hráčů PDŠS, na M ČR nepostoupil přímo nikdo (jako 1. náhradník si zahraje M ČR Daniel Málek (H 12) ze ŠS Železné hory

       poděkování patří trenérské dvojici Pavel Němec a Tomáš Pokorný za odvedenou trenérskou práci

     - v Teplicích proběhlo M Čech mládeže v kategoriích HD 8  10

     - probíhají okresní kola přeboru škol, dohráno je v okrese Ústí nad Orlicí (celková účast 18 družstev), ve středu 22.11. se hraje v Pardubicích, účast 20 družstev), 13.12.23 se bude  hrát ve Svitavách a 10.1.24 v Chrudimi, krajské kolo se bude hrát 24.1. ve Svitavách

     - v sobotu 9.12.23 proběhne 2. KT mládeže o postup do finále KPJ v Domě techniky v Pardubicích

Komise rozhodčích

    Školení rozhodčích proběhlo 23.9.2023 v Chocni.  Na www stránkách je aktualizovaný seznam rozhodčích z našeho kraje s datem platnosti třídy.

Hospodář

VV schválil:

- proplacení faktury za ELO

- proplacení cestovného a nákladů trenérům za pobyt na MČech 2023

- proplacení nákladů trenérům na rozbor partii z MCech 2023

- proplacení faktur a dohod trenérům na soustředění KCTM

- proplacení faktury za KP rapid v Mistrovicích

- proplacení faktury za KP blesk jednotlivců v Ústí nad Orlicí

- proplacení dotace na kvalifikační turnaje mládeže

- proplacení faktury za poháry a medaile pro mládež

- proplacení faktury za vedení KP družstev mládeže 

- proplacení faktur za okresní přebory škol

- proplacení faktury za správu webu

- proplacení odměn za organizaci sportu členům komisí a VV PDŠS

  1. Příprava konference PDŠS  2024

   VV schválil konání konference v roce 2024 v Chocni v termínu 27.1.2024. Pozvánky budou rozeslány na oddíly do konce roku 2023.  Počty delegátů: jeden za každých 50 registrovaných členů PDŠS. Za každého přítomného delegáta bude oddílům poskytnuta sleva na startovném družstev 400,-Kč.

  1. VV uložil úkoly:

  U14:  hospodář -  proplatit schválené faktury do konce roku 2023

  U15:  předseda - připravit a rozeslat pozvánky na konferenci 2024  do 27.12.2023

  U16:  STK, KM, TMK, KR - připravit zprávy komisí za rok 2023 pro konferenci  do 14.1.2024

  U17:  STK, KM, TMK, KR - připravit návrh rozpočtu pro rok 2024 za jednotlivé komise do 14.1.2024

  U18:  hospodář -  připravit návrh celkového rozpočtu PDŠS  pro rok 2024 do 20.1.2024

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 27.1.2024 od 9,30 hodin před konferencí.

Zapsal: Jiří Kosek