Vytisknout

Závěrečná čtvrtá schůze VV PDŠS v roce 2019 se uskutečnila ve čtvrtek 28.listopadu 2019 v Pardubicích. VV na ní provedl kontrolu uložených úkolů, vyslechl zprávy z komisí (STK, KM , KR a hospodáře), schválil proplacení předložených faktur a cestovních dokladů, schválil konání Konference PDŠS 2020 v termínu 25.1.2020 v Chocni s tím, že za každého přítomného delegáta bude oddílu poskytnuta sleva 400,- Kč na startovném v soutěžích družstev pro sezonu 2020/21, zabýval se stavem návrhu nového webu PDŠS a na závěr uložil nové úkoly.

Zápis z 4. schůze 2019 VV Pardubického krajského šachového svazu

  Pardubice 28.11.2019 od 16,30

 Přítomni: František Janeček, Jiří Kosek, Jaromír Krys,  Marian Sabol, Jiří Krištof, František Navrátil,

Josef Sekyrka

Omluven:  David Schaffer

 

  1. Kontrola úkolů z minulé schůze

U09 - STK - zajistit losování soutěží družstev

U10 - KR  -  aktualizovat seznam rozhodčích na stránkách PDŠS do 30.10.2019

U11 - KM - určit pořadatele pro kvalifikační přebory mládeže 2019/20 , finále KP , finálové přebory škol

U12 - KM - zajistit trenéry a fakturu za pobytové náklady trenérů na na MČech

Úkoly splněny.

 

  1. Zprávy komisí

STK  

KP jednotlivců v bleskovém šachu bude sehrán 26.12.2019 v Ústí nad Orlicí.

KP jednotlivců bude sehrán v rámci turnaje   Open Litomyšl 2019.

Komise mládeže  

  Výsledky Mistrovství Čech do 16 let v Příchovicích u Kořenova 26.10. - 2.11.2019:  celkem 25 účastníků z PDŠS, v hlavních kategoriích získány 3 medaile a 3 další postupy na MČR.

D14   2. Tereza Radmila Šulcová   2222 ŠK Polabiny      3. Viola Ruby Pejřimovská     Chotěboř

D16   2. Soňa Lexová     UO     

Polofinále MČR juniorů a dorostenců a finále MČR juniorek a dorostenek 2019 se zúčastnilo 9 zástupců našeho kraje.  Získány 2 medaile:

  V kategorii dorostenců:   2.  Martin Buločkin            2222 ŠK Polabiny

  V kategorii juniorek:       1.  Veronika Šmajzrová       UO

 

  Probíhají okresní kola přeborů škol ve všech 4 okresech v kategoriích 1-5. třída a 6.-9.třída

výsledky a propozice viz. www.chesspce.cz

Komise rozhodčích

    Na školení rozhodčích 14.9.2019 v Chocni bylo vyškoleno 19 rozhodčích III. třídy.  Na www stránkách je aktualizovaný seznam rozhodčích.

Hospodář

Hospodář informoval členy VV o plnění rozpočtu a došlých dotacích. 

 

VV schválil:

- proplacení faktury za vedení www stránek

- proplacení faktur a cestovného trenérům na MČech 2019

- proplacení faktur trenérům na soustředění KCTM

- proplacení odměny za vedení KCTM 

- proplacení faktury pro AVEKONTAKT  za KP jednotlivců

- proplacení faktury ŠK Ústí n.O.  za KP v blesku

- proplacení faktur za pořádání soutěží mládeže a dotací na práci s mládeží dle návrhů KM

- proplacení faktur za pořádání okresních a krajských kol přeborů škol

- proplacení obdržené faktury od ŠSČR za zápočet soutěží na ELO

 

  1. Příprava konference PDŠS2020

   VV schválil konání konference v roce 2020 v Chocni v termínu 25.1.2020. Pozvánky budou rozeslány na oddíly do konce roku 2019.  Počty delegátů: jeden za každých 50 registrovaných členů PDŠS. Za každého přítomného delegáta bude oddílům poskytnuta sleva na startovném družstev 400,-Kč.

 

  1. Různé

    VV se zabýval stavem návrhu nového webu pro PDŠS.  Po zpracování připomínek se předpokládá spuštění nového webu od 1.1.2020 s tím, že současný web by byl aktualizován pouze do konce ledna.

 

  1. VV uložil úkoly:

  U13:   KM zajistit údaje pro vyplacení motivačních odměn za výsledky na mistrovství Čech

  U14:   hospodář -  rozeslat  dotace oddílům dle schváleného návrhu KM do konce roku 2019

  U15:   předseda + hospodář  zpracovat vyúčtování dotace získané z Pardubického kraje  do 31.12.2019

  U16:   předseda - připravit a rozeslat pozvánky na konferenci 2020  do 25.12.2019

  U17:   STK, KM, TMK, KMR - připravit zprávy komisí za rok 2019 pro konferenci  do 12.1.2020

  U18:   STK, KM, TMK, KMR - připravit návrh rozpočtu pro rok 2020 za jednotlivé komise do 12.1.2020

Příští schůze VV PDŠS je v plánu 25.1.2020 od 9,30 hodin před konferencí.

 

Zapsal: Jiří Kosek

Kategorie: Zápisy ze schůzí