a) všechny plánované žákovské turnaje družstev a jednotlivců v rámci PDŠS proběhnou v plánovaných termínech:
KPDŽ :  1. - 3. kolo   srazy ve Svitavách a Pardubicích v sobotu dne 3.10.2020

1. kvalifikační turnaj KPJ v kategoriích HD 10,12,14,16  proběhne pouze pro  kategorie HD 14 a HD 16 ve Svitavách v sobotu 17.10.

důvodem pro snížení počtu věkových kategorií je nutnost nepřekročení limitní hranice 130 účastníků (včetně trenérů a vedoucích).

Operativně bude v chystaném rozpisu pro  soutěže jednotlivců (v uvedených věkových kategoriích stanoveno), že vedle systému přímých postupů do finále KPJ, bude mít   každá věková kategorie 3 kvalifikační turnaje (místo plánovaných 5). Vždy budou hrát spolu kategorie HD 10 a HD 12 (mladší) a HD 14 a HD 16 (starší). 

Z každého kvalifikačního turnaje postoupí do finále KPJ čtyři nejlépe umístění hráči, kteří nebudou mít přímý postup do finále KPJ z jiného titulu. Ze tří kvalifikačních turnajů tedy postoupí do finále KPJ 12 hráčů. Vše ostatní bude zveřejněno v rozpisu soutěží jednotlivců mládeže do 4.10.2020 (včetně drobné úpravy kalendáře soutěží).

b) uskuteční se rovněž M Čech v kategoriích HD 12,14,16 v Herlíkovicích (potvrzeno ředitelem soutěží, p. Machem). Termín pro zaslání přihlášek na M Čech je posunut do 14. října ! Důvodem pro posunutí termínu byla skutečnost, že do 30.9. se přihlásil pouze poloviční počet oprávněných účastníků kvůli nejistotám v souvislosti s epidemií COVID 19.

Všechny soutěže se musí konat bez diváků ! Kdo hraje partii nemusí mít nasazenu roušku. Po skončení partie je použití roušky v hracím sále nezbytné. Všichni účastníci turnajů by měli zvážit a odložit svůj start v soutěžích  v případě, že se cítí oslabení nebo nemocní.